เกมตั้งคำถามภาษาอังกฤษ

เกมนี้จะฝึกการสร้างประโยคคำถาม ให้อ่านเนื้อเรื่องแล้วเติมคำที่เหมาะสม

ถ้าพร้อมแล้วก็ลุยเลย