เกมไม่กลัวหรอก

ให้เลือกคำตอบที่คิดว่าใช่ ความจริงก็ถูกหมดทุกข้อ แต่จะมีข้อที่ได้คะแนนมากที่สุดซ่อนอยู่นะ

ถ้าพร้อมแล้วก็ลุยเลย